PASAVČEK

Na naši podružnični šoli poteka projekt Pasavček že peto leto. Letošnje šolsko leto so v projekt vključeni učenci OPB2. Z učenci projekt vodi učiteljica Tina Svete.

To je pomemben projekt, ki ga lahko vključimo v vsebine, ki jih obravnavamo pri poučevanju nekaterih predmetov (predvsem SPO) in jih celo razširimo (prometna vzgoja pri pouku SPO in vključevanje prometnih vsebin v vse predmete). Poleg tega sodelovanje in izvajanje projekta pomeni za učence in seveda za starše neposredno spoznavanje in seznanjanje z vsebinami, ki so povezane z varnostjo v cestnem prometu, osebno varnostjo, poznavanjem prometnih predpisov in znanjem, ki je potrebno za vse življenje.

Učenci s sodelovanjem v projektu utrdijo stara in pridobijo nova znanja in spoznanja s področja prometne varnosti in vožnje otrok v avtomobilu. Spoznajo pomembnost in nujnost pripenjanja z varnostnim pasom ter se seznanijo s primerno uporabo otroških varnostnih sedežev.

 

Na podlagi prejetega lanskoletnega zaključnega poročila o aktivnostih v projektu Pasavček, so učenci prejeli nagrado za doseganje odličnih rezultatov in angažiranosti pri izvedbi aktivnosti. Skupaj z mentorico Tino Svete so si ogledali lutkovno predstavo Pasavček v prometu.

 

ZAKLJUČNO POROČILO PROJEKTA PASAVČEK šol. leto 2016/17