Na pobudo Sveta zavoda OŠ Brezovica in Občine Brezovica, je Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu na svoji 18. redni seji, dne 25. 8. 2017, sprejel sklep, da se režim parkiranja na parkirišču pred POŠ Notranje Gorice spremeni. Razlog za spremembo je, da je bilo parkirišče pogosto popolnoma zasedeno, vozniki pa so vozila puščali parkirana daljše časovno obdobje.

Zaradi tega se bo uvedlo kratkotrajni režim parkiranja – modra cona. Nov režim bo začel veljati s ponedeljkom, 4. 9. 2017. Parkiranje bo časovno omejeno na maksimalno 2 uri, v času od ponedeljka do petka med 7. in 17. uro. Na ta način bodo parkirišča med delavniki na voljo obiskovalcem.

V ta namen bomo učiteljice razdelile staršem oz. učencem na prvi šolski dan 1. 9. 2017 parkirne ure. Družini pripadata 2 parkirni uri – ne glede na število otrok.

Prosimo vas, da upoštevate nov režim parkiranja na območju, ki je označeno na priloženi skici.