KULTURNA ŠOLA

Kulturna šola je projekt, primarno namenjen obšolskim dejavnostim iz področja kulture  v osnovnih šolah, ki ima jasen cilj – dvigniti kvaliteto in obseg aktivnega in pasivnega kulturnega udejstvovanja učencev in njihovih staršev, starih staršev ter mentorjev v sklopu obšolskih dejavnosti, ki niso del šolskega kurikula.

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti si prizadeva, za ustrezno kulturno vzgojo na osnovnih šolah, ustvarjalnost mladih na raznolikih umetnostnih področjih, podpira kakovostne dosežke ter skrbi za izobraževanje udeležencev in mentorjev kulturnega udejstvovanja. Želijo si, da postane vsaka šola žarišče kulturnih programov v lokalnem okolju z namenom promocije ustvarjalnosti, vseživljenjskega učenja in povezovanja.

Osnovna šola Brezovica pri Ljubljani je konec šolskega leta 2015/16 za kulturno delovanje v preteklih treh letih obnovila naziv Kulturna šola, ki bo veljal do leta 2020. Naziv podeljuje Javni sklad RS za kulturne dejavnosti  v sodelovanju z Zvezo kulturnih društev Slovenije ter društvom Geoss. Naziv smo prejeli za kulturno delovanje na šoli – aktivnosti, ki jih izvajamo v času pouka in po njem.

Tudi mi smo si prizadevali za ustrezno kulturno vzgojo na podružnični šoli, pripravljali pogoje za ustvarjalnost učencev na raznolikih umetnostnih področjih (petje, glasbeno ustvarjanje, odrska igra…), podpirali in spodbujali dosežke ter skrbeli za izobraževanje učencev in mentorjev na kulturnem udejstvovanju. In zato smo tudi zelo ponosni na naziv Kulturna šola!

V četrtek, 22. 9. 2016, je v Žalcu potekala zaključna prireditev projekta Kulturna šola, ki ga organizira JSKD. Naša šola je (ponovno) izpolnila vse pogoje za podelitev naziva »kulturna šola«, poleg tega pa prejela še posebno priznanje za izredne dosežke na področju filma in videa.
PRIDOBILI SMO GA S KULTURNIM IN UMETNIŠKIM USTVARJANJEM NA RAZLIČNIH PODROČJIH: literarnem, likovnem, gledališkem, pevskem, plesnem, fotografskem, filmskem … SODELOVALI SMO NA MNOGIH PRIREDITVAH, REVIJAH, V PROJEKTIH, NA NATEČAJIH, NA DOGODKIH … NA ŠOLI, NA GOSTOVANJIH DOMA IN V TUJINI.

ČESTITAMO VSEM UČENCEM IN MENTORJEM, KI SO SOUSTVARILI TA ČASTNI NAZIV.